1790: burgerrecht Stad Vollenhove voor E. van Eerde

Extract uit het Prothocol van Burgerregten der Stad Vollenhove

Den 2 Augustus 1790

Egbert van Eerde heeft zoo voor zig als voor zijne hebbende en nog te krijgen kinderen het Burgerregt deezen stad gewonnen, en den Eed daar toe staande aan handen van Schepenen afgelegt.

Zuod attestor C. Westenberg Secret.

(op de achterzijde: betaalt f 4-4-..)