1945: intrede Egbert van Heerde (1925 - 1993)

Centrale Werkplaats directie NOP bij Vollenhovehet aambeeld uit de Centrale Werkplaats11-6-1945: verklaring van de Directie van de Wieringermeer, Noordoostpolderwerken, Landbouwkundige afdeling, cultuurtechniekwerken, dat E. van Heerde wonende te Vollenhove, Voorstraat A6 vanaf 16-11-1942 tot en met 22-5-1945 als hoefsmid werkzaam is geweest bij het in cultuur brengen der Noordoostpolder. Ontslag werd hem op eigen verzoek verleend. Het bijbehorend getuigschrift d.d. 13-6-1945 stelt dat Egbert van Heerde van 16-11-1942 tot 19-5-1945 als hoefsmid in haar Centrale Werkplaats te Vollenhove werkzaam is geweest, en zich in die tijd heeft doen kennen als een prettige, vlijtige werker, die de hem opgedragen werkzaamheden steeds tot volle tevredenheid van zijn superieuren heeft verricht.

Egbert van Heerde eind jaren 19401-3-1947: kennisgeving van bestemming tot buitengewoon dienstplichtige van de lichting 1945, ingedeeld bij de landmacht.

3-5-1949: geslaagd voor het rijksdiploma hoefsmid, examen afgelegd in Utrecht. Met cijferlijst. 12-8-1950: diploma vakbekwaamheid kachelsmid, uitgereikt in Amsterdam: gemiddeld ruim voldoende, op 5 mondelinge vakken, 4 schriftelijke vakken (inclusief een 4 op uitslag plaatwerk), en 2 praktijkvakken, te weten kachelwerk en autogeenlassen. Ook het examen vakbekwaamheid smidsbedrijf in het algemeen (Smecoma), met gemiddeld ruim voldoende, naast de eerder genoemde vakken nog één vak schriftelijk en nog vijf vakken praktijk. Het detailhandelsgedeelte gaf voor verwarmingsartikelen en kookapparaten een 8.5 op het schriftelijk, en een 6 op het mondeling cq praktijkdeel. Het diploma werd uitgereikt op 31-8-1951 in Utrecht.