Huwelijk 1902 E. van Heerde / V. van der Linde

smederij aan de Voorpoort in 1915Kopie ondertrouwkaart:

Ondertrouwd: Egbert van Heerde Hz en Vrouwkje van der Linde. Eerste afkondiging Zondag 27 April a.s. Vollenhove, 25 April 1902.

Origineel uittreksel Burgerlijke stand, o.a. gestempeld door het Gemeentebestuur Ambt-Vollenhove (men woonde voor de poort in de Voorstad, dus Ambt-Vollenhove!):

Uit het Huwelijksregister van voormelde gemeente blijkt, dat aldaar op den negenden der maand Mei van het jaar negentienhonderdentwee zijn gehuwd: Egbert van Heerde en Vrouwkje van der Linde.