Overige producten

Staalconstructies

Naast het constructiewerk voor de eigen gebouwen, de uitbreiding van de smederij in 1955 en 1963 en de bouw van de winkel in 1964, werd er ook voor klanten staalconstructies gebouwd. Een grote klant was in 1962 de NV Wolindustrie Hattem in Hattem, waar een magazijn werd gebouwd met expeditie, bestaande uit 7 aaneengeschakelde hallen met lichtdoorlatende dakconstructie. De bestektekening d.d. 2-7-1962 was van Thaf van der Horst, architect NAG te Kampen.

Ook de staalconstructie van Stadsdoelen, gebouwd in 1967, was van de fa. H. van Heerde. Helaas bleek bij het faillissement van de aannemer, tijdens of vlak na de bouw, dat men naar de centen kon fluiten, want het werk was niet in opdracht van de Stichting Stadsdoelen maar in onderaanneming verricht.... Een wel erg grote bijdrage aan de gemeenschap van Vollenhove dus.

Melkmachines

Naast de mechanisering van de akkerbouw kwam in de jaren 1960 ook het machinale melken van het rundvee op. De firma Van Heerde leverde daarvoor zowel mobiele melkinstallaties als vaste installaties in de stal, eerst met roestvrijstalen leidingen, later met plexiglas. Pas in 1990 waren die activiteiten zo afgenomen, dat men het dealerschap van de firma Van Driel en Van Dorsten verloor. Het was met name Jan van Heerde die veel van deze activiteiten voor zijn rekening nam. De mobiele installaties ('weide-installatie') bestonden uit een motorhok met de pomp, aangedreven door een kleine benzinemotor, en een ovaalvormige constructie waar de koeien aan vastgemaakt konden worden (een stuk of twaalf), en waarboven een melkleiding rondom liep, waar de 'melkapparaten' met een slang aangekoppeld konden worden op diverse plaatsen. Het geheel kon met de trekker verplaatst worden. In de jaren 1970 nam het reparatiewerk voor de boeren sterk af. Veel boeren deden dat werk zelf, boerenzoons leerden het op school en de benodigde apparatuur - zoals een lasapparaat - werd steeds goedkoper. Verkoop van landbouwwerktuigen moest men overlaten aan gespecialiseerde bedrijven, verkoop van trekkers heeft eigenlijk nauwelijks plaats gehad (ook al was men dealer van McCormick).