1947: smederij aan de Doelestraat

kaart smederij en omgeving 1955Het jaar waarin de smederij van de Voorpoort werd verplaatst naar de achterkant van het perceel is niet precies bekend. Hendrik van Heerde had als lid van de gemeenteraad kennis gekregen van de uitbreidingsplannen van de gemeente voor het bouwen van woningwetwoningen in het verlengde van de Doelenstraat en van de Clarenberglaan. Omdat dat dat stuk terrein door de bestrating van de nieuwe Doelenstraat ontsloten zou worden, was de verplaatsing handig bekeken.

oudste deel van de smederij uit 1949Er bleek later een onderhandse en contante verkoop van grond te hebben plaatsgevonden door buurman Piet van der Veen, vermoedelijk in 1946. Het ging om een strook grond van 70 m2 van het perceel B 848 (oud nummer) oftewel A 1551 zoals het werd genoemd in een akte van rectificatie opgesteld op 24-11-1967 door notaris Van Dam te Emmeloord. Tot die tijd had het bij het kadaster op de verkeerde naam gestaan. Volgens het nieuwe uittreksel van het kadaster bleek de plaatselijke benaming 'Goorens' te zijn en omvatte het (nieuwe) nummer A 1551 totaal 566 m2.