1954: uitbreiding smederij

omgeving smederij 1955Er is een tekening van H. Roebers, 'plan voor het bouwen van een smedery tegen bestaande smedery voor de heer H. van Heerde, Voorpoort, Vollenhove', schaal 1:100, sectie B 848.

De tekening is blijkbaar gebruikt bij de plannen in 1963, want over de tekening van de achtergevel heen is de uitsparing gekrast die de verbinding vormt met het later te bouwen ijzermagazijn.

Op 25-1-1955 wordt van hotelhouder Piet van der Veen blijkens acte van notaris Van Kluyve gekocht voor f 650: een werkplaats met erf aan de Doelestraat, uitmakende een ter plaatse afgepaald noordelijk gedeelte groot ongeveer 238 centiare volle breedte van het perceel B 1741, geheel groot 12 are 87 centiare. Blijkbaar was de uitbreiding al gedaan, maar de grond nog niet gekocht...

De plattegrond leert, dat op dat moment al zowel de huizen aan de Molenberg als die aan de Doelenstraat nog niet bestaan.

De open plek naast de kavel is de voormalige stadsgracht, blijkbaar hebben de huizen aan de Doelen hun tuinen al verlengd tot over de voormalige gracht. De eerste huizen aan de Doelestraat waren januari 1952 gereed, de laatste en die van de Molenberg in april 1954. tekening voorgevel smederij 1955Verder dat de oorspronkelijke smederij niet alleen op kavel 791 (oud nummer?) is gebouwd, maar ook een klein stukje op kavel 848 (oud nummer). Het nieuwe deel komt over de verdere volle breedte van deze diep kavel, waarvan blijkens acten het achterste stuk is gekocht van Piet van der Veen die aan de voorkant van de kavel een hotel had (nu supermarkt). Dat kleine stukje zou wel eens de 'vergeten' 70 m2 kunnen zijn, zie hiervoor bij de 'acte van rectificatie' uit 1967. Het nieuwe stuk stak aan de achterkant ook wat uit, door een kantoor en een magazijn. Op de 'zolder'van kantoor / magazijn werden later heel wat spullen die 'even' niet meer nodig waren, opgeslagen... Het kantoor werd wel als zodanig ingericht, maar niet lang / nauwelijks als kantoor gebruikt. Wel stond er (later) de kassa, waarop de contante verkopen zoals butagas werd afgerekend. aanbouw smederij uit 1954Ook de telefoon kwam hier te staan, in plaats van in het zeer kleine kantoortje (afmeting telefooncel) van de 'oude'smederij. Die telefoon werd overigens vroeger doorgeschakeld vanuit de telefoon in de gang van het woonhuis, waar die sinds het begin hing, via de telefoonlijn op houten palen door de tuin. En zowaar, er kwam een toilet, in de hoek aan de Doelenstraat-kant. (zie tekening voorgevel, en plattegrond met kavels) De huidige voorgevel dateert niet meer van 1954, zoals de muurankers doen voorkomen: ergens in de jaren '80 is door een foutje van een werknemer bij het uitrijden van een gerepareerde hijskraan de boom naar boven gegaan, en viel de hele gevel eruit...