1963: uitbreiding smederij met ijzermagazijn

smederij anno 2002, achterzijdeOp 6 maart wordt er al positief beschikt op de vergunningaanvraag van 4 maart 1963 voor het bouwen van een ijzermagazijn op het perceel B 1756 / 1796 plaatselijk gemerkt Doelenstraat 12. Voorwaarde is dat het pand wordt aangesloten op de riolering in de Doelenstraat. Het advies van het bouwtoezicht is, om de riolering t.z.t. aan te sluiten op de weg die langs het perceel zal worden aangelegd, tegelijkertijd met de aanleg van het gemeenteriool, en uiteraard op eigen kosten. Architect wordt Thaf van der Horst te Kampen, die op 13-3-1963 de bestektekeningen maakt (werkno. 778) aan de hand van het samen overeengekomen bestek d.d. 9-3-1963. Op 8 maart wordt de benodigde (tuin)grond gekocht van Piet van der Veen, achter het perceel Voorpoort 3, 123.5 m2 van perceel B 1796.