De smedenfamilie Van Heerde in Vollenhove

Inleiding

Inmiddels zijn er 7 generaties Van Heerde smid in Vollenhove geweest. Het ging daarbij vaak om - afwisselend - Egbert en Hendrik. Veel oude papieren zijn bewaard gebleven, stukken van de familiegeschiedenis zijn daaruit af te leiden. Herinneringen en archieven van anderen vullen het verhaal nog wat aan. Voor zover die stukken zich onder mijn hoede bevinden, is hieronder veelal de letterlijke tekst opgenomen. Een ieder kan zich dan zelf enigszins in de tijd verplaatsen.

Het eerste deel is gebaseerd op archiefonderzoek dat mijn zus Jeanet van Heerde en neef René van Heerde (zoon van Jan) in de jaren 1970 hebben uitgevoerd, hetgeen een ruwe stamboom opleverde. Het wachten is nog op iemand, die de toen verzamelde gegevens aanvult en in de computer verwerkt (er zijn tegenwoordige prachtige genealogie-computerprogramma's).

Dan volgt een deel waarin het vooral om erfenissen draait, met name veel letterlijke teksten van notariële akten, in de periode 1897 - 1993. Het derde deel is vooral de geschiedenis van het bedrijf, later de fa. H. van Heerde en Zonen. De periode van 1960 - 1990 heb ik vooral met eigen herinneringen aangevuld, maar omvat ook letterlijke teksten van vooral de strijd tegen de autoriteiten ('ambtenarij'). Het vierde deel beslaat globaal dezelfde periode, de tweede helft van de twintigste eeuw, en dan gaat het over de onroerende goederen: bouwen, verbouwen, verhuizen en uitbreiden. In dit deel veel details over kavels en dergelijke. Er zijn redelijk wat bouwtekeningen overgebleven, een deel is ingescand en toegevoegd. Er staan ook enkele recente foto's bij.

Vollenhove, december 2001 -  Henk van Heerde

Familiegeschiedenis in het kort

Erfenissen, boedelscheidingen en trouwen

Het bedrijf: smederij en meer

Bouwen en verbouwen